Quy trình kịch bản Video

Phần 1: Cấu Chúc B1: [đối tượng] là gì? và lợi ích B2: Tại sao? nó hữu ích B3: Cách sử dụng Để sử dụng [đối tượng] cần làm gì Cách dùng [đối tượng] B4: Chứng minh lợi ích mà [đối tượng] lại (show ra) B5: Kết quả Phần 2: Diễn dải và ví dụ …

Quy trình kịch bản Video Read More »

Quy trình viết Email Marketing

Chương 1: Cấu Chúc Chiến Dịch B1: Purpose & Target Audience (Mục đích và đội tượng khách hàng mục tiêu) B2: Những niềm tin sai lệch của khách hàng (nỗi đau của khách hàng) Không có bất cứ hiểu biết gì về quá trình trao đổi chất Tin tưởng mù quáng vào những sản phẩm …

Quy trình viết Email Marketing Read More »

Quy Trình Làm Việc Dành cho người mới bắt đầu với công việc Sale BĐS và Sale tài chính

Quy trình cho người mới bắt đầu với công việc Môi giới cho thuê nhà đất. Bước 1: MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CHÍNH KHI ĐI LÀM Kết nối và làm quen với mọi người trong công ty. Lên kế hoạch mục tiêu. Bước 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ LÊN DANH SÁCH CÁC CÔNG CỤ …

Quy Trình Làm Việc Dành cho người mới bắt đầu với công việc Sale BĐS và Sale tài chính Read More »

Quy Trình xây dựng Video Short bằng hình ảnh sử dụng công cụ đơn giản nhất.

1, Bước 1: Chuẩn bị Chuẩn bị Dữ liệu: Ảnh : 1080 X1920 bao gồm ảnh Chính là nhà đầu tư kèm với logo Dung investor Text : Đoạn Text khoàng < 1200 Ký tự (Bạn có thể kiểm tra bằng Hàm =LEN(). Kiểm tra lại chính tả toàn bộ đoạn text thông qua google …

Quy Trình xây dựng Video Short bằng hình ảnh sử dụng công cụ đơn giản nhất. Read More »

5 Bước quy trình tạo Video AI đang hot trên tiktok

1, Bước 1: Tạo một hình ảnh với kích thước 1080 X1920 ( kích thước video đăng tiktok) Có thể sử dụng công cụ canva: https://www.canva.com/design/DAFoR2gfgH4/OREjOfnhgMPk9wejPSYyTw/edit 2, Bước 2: Tạo âm thanh có thể tự ghi âm bằng công cụ Obs Để có tiếng Việt Có thể sử dụng công cụ vbee : https://studio.vbee.vn/studio/text-to-speech Để …

5 Bước quy trình tạo Video AI đang hot trên tiktok Read More »

Scroll to Top