Tại sao lại sảy ra khủng hoảng tài chính Châu Á 1997-1998

Khủng hoảng tài chính châu á  là gì? Tại sao lại sảy ra khủng hoảng tài chính Châu Á 1997-1998 Hậu quả và bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á 1997 -1998 như thế nào?