Bán hàng cho ai và bán sản phẩm gì cho họ?

Có bao giờ bạn muốn gia tăng thêm thu nhập của mình, bạn muốn mình được tăng lương, hay bạn muốn mình bán được nhiều sản phẩm hơn, bạn có được nhiều khách hàng hơn, hay bạn muốn mình bán sản phẩm nào đó cho ai đó. Mà bạn chưa biết mình phải làm thế …

Bán hàng cho ai và bán sản phẩm gì cho họ? Read More »