BẢNG TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

Khi giao dịch thị trường Chứng Khoán, Forex nói chung hay thị trường Vàng thì việc tính toán khối lượng giao dịch dữa trên khoảng dừng lỗ (stop-loss) là một công đoạn vô cùng quan trọng của việc quản trị rủi ro.

Hãy luôn luôn thực hiện điều này trước khi thực hiện bất kỳ một lệnh giao dịch nào và nhận thức được rằng tấ cả các lệnh dù đẹp đến đâu đều có khả năng thua lỗ.

Việc quản trị rủi ro là điều kiện bắt buộc của một trader nếu bạn muốn sống sót trên thị trường và trở thành một trader chuyên nghiệp.

Scroll to Top