2 Phương pháp đầu tư giúp cho nhà đầu tư nắm giữ 50% phần thắng

Phương pháp đầu tư là gì? tại sao cần phải nắm cho mình phương pháp đầu tư hiệu quả

pháp đầu tư TOPDOWN

Khái niệm Topdown là gì?

Đây là phương pháp đầu tư thiên về nghiên cứu về doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư lựa chọn được doanh nghiệp tốt

Đây là phương pháp giúp nhà đầu tư dài hạn có tầm nhìn tốt hơn

Tại sao bạn cần phải học và nâng cao phương pháp Topdown này

Phương pháp Topdown này mang lại lợi ích như thế nào cho nhà đầu tư

Phương pháp đầu tư BOTTOM UP

Khái niệm Bottom up là gì?

Tại sao bạn cần phải học và nâng cao phương pháp Bottom up này?

Phương pháp Bottom up này mang lại lợi ích như thế nào cho nhà đầu tư?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top