Lợi Nhuận Toàn Thị trường, ngành Ngân Hàng Và BĐS tình hình vĩ mô

Theo số liệu thống kê tháng 7 năm 2023

Số liệu về CPI lạm phát

đang hạ nhiệt đang là 3,12% Còn Cách xa so với  mục tiêu 4,5%

3 cấu phần chính của CPI bao gồm:

  • hàng hóa ăn uống:
  • giao thông:
  • vật liệu xây dựng:

Về GDP: 

1, Kim ngạch XNK đều giảm :

Xuất K: 194,73 Giảm 10%

NK: 179,59 Giảm 17%

= > Tổng kim ngạch thì tăng : Xuất Siêu 15,23 tỷ USD

2, Tăng Trưởng Doanh Nghiệp:

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường khoảng -1%

Khoảng 110.000 tỷ

Lập đỉnh vào quý 2 năm 2022 khoảng 130.000 tỷ

Giảm sâu vào quý 4 năm 2022 : Khoảng 80.000 tỷ

Lợi nhuận toàn thị trường:  75% quyết định bởi 2 nhóm ngành là Ngân Hàng và BĐS.

Ngành Bất Động Sản:

Vin cân toàn bộ thị trường chiếm khoảng 90% lợi nhuận toàn bộ thị trường

Bởi vì: Lợi nhuận của Vin được ghi nhận tại thời điểm vừa qua.

==> Quý 3 và Quý 4 sẽ nhiều biến động. Bởi vì lợi nhuận Vinhom nếu đã ghi nhận 70% rồi thì 2 quý còn lại sẽ chỉ là 30% thôi.

Lợi nhuận ngân hàng:

Nguồn thu Đang duy trì mức lợi nhuận ở mức khá cao. Không hẳn đến từ hoạt động cho vay mà đến từ các hoạt động khác.

  • Lãi từ hoạt động cho vay
  • Chứng khoán kinh doanh đầu tư
  • Lãi từ dịch vụ

Hoạt động cho vay đang bị thẩm thấu với tác động tiêu cực từ việc tín dụng ngân hàng đang tắc nghẽn và tiết gửi tăng cao kỷ lục khoảng hơn 6 triệu tỷ đồng.

Ngành ngân hàng muốn tăng trưởng trở lại và lâu dài thì phải đến từ việc thu nhập lãi thuần từ việc tăng trưởng tín dụng hay tăng tỷ lệ NIM lên.

Dịch chuyển từ lãi suất không kỳ hạn ==> Có lãi suất. Bởi vì ảnh hưởng từ việc tăng lãi suất trong thời gian vừa qua.

Hành động của ngân hàng là gì?

  • Cơ cấu lại những khoản tiền gửi từ thời hạn ngắn sang trung và dài hạn để giảm bớt lãi suất huy động đầu vào.
  • Cơ cấu lại COF (chi phí vốn đầu vào) ĐỂ TĂNG NIM LÊN (thế nhưng tương đối khó) vì cần tăng COF
  • Giảm Chi phí: Đặc biệt là cách khoản trích lập dự phòng cho nợ xấu. (tuy nhiên về lâu dài thì không ổn).

 

Tóm lại tình hình 2 quý cuối năm sẽ thẩm thấu khá lớn tù việc nợ xấu của ngân hàng, hay doanh thu của ngân hàng và BĐS. Bởi vì quả Bom kinh doanh trái phiếu vẫn còn đang cần phải xử lý… và có thể ảnh hưởng lớn vào 2 quý cuối năm.

LÃI LỚN NHẤT THÌ LẠI LÀ Ở NGÀNH NGÂN HÀNG LÀ ANH TRUNG GIAN

ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG TỐT…

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top