4 Nhân tố chính này giúp Nhà Đầu Tư phân tích ngành Ngân Hàng hiệu quả

1, Mô Hình Kinh Doanh của Ngân hàng của ngân hàng như thế nào?

TRUY CẬP BẢNG TÍNH NIM TỰ ĐỘNG TẠI ĐÂY 

Bằng cánh tính tỷ trọng cho vay theo ngành

Ta có thể xem ngân hàng đó đang cho những đối tượng nào vay???????????????

Nếu như khách hàng là cá nhân nhiều thì có thể được coi là tỷ lệ rủi ro sẽ cao hơn…..

  • Đang là khách bán buôn hay bán lẻ => Xem Tỷ trọng cho vay của Ngân hàng ra sao (Ví dụ như ngân hàng Techcombank chủ yếu là khách cá nhân
  • Tỷ lệ Casa đây là Tổng số tiền gửi Không kỳ hạn của khách hàng Vô cùng quan trọng vì nó không khác gì lớp tài sản Siêu phòng thủ của mọi ngân hàng.

 

TRUY CẬP BẢNG TÍNH CASA TỰ ĐỘNG TẠI ĐÂY

 

2. Hiệu quả Sinh Lời được tính như thế nào

  • Xem tỷ lệ : Với các doanh nghiệp không phải ngân hàng thì ta xem tỷ lệ này như thế nào? Đó chính là tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu (ROE) xem thêm
  • NIM LÀ THƯỚC ĐO HIỆU QUẢ CŨNG NHƯ KHẢ NĂNG SINH LỜI. Xem thêmTRUY CẬP BẢNG TÍNH NIM TỰ ĐỘNG TẠI ĐÂY 

3. Quản trị rủi ro của các ngân hàng như thế nào

  • LLR chỉ số dự phòng rủi ro cho vay khách hàng trên nợ xấu ==> Vậy tỷ lệ này như thế nào là tốt. (tỷ lệ này trên 100% được đánh giá là tốt)
  • LDR : Chỉ số cho vay khách hàng trên tiền gửi khách hàng ==> Vậy tỷ lệ này như thế nào là tốt : (Nhỏ hơn 100% thì thanh khoản ngân hàng càng cao)
  • NPL : Tỷ lệ  nợ xấu
  • NVL : Tỷ lệ đòn bẩy

4, Định giá của ngân hàng như thế nào? Phương pháp định giá PB

Mức định giá này khoảng 1,5 lần

  • Nhóm 4 ngân hàng nhà nước bởi vì mức độ rủi ro thấp hơn và ổn định hơn nên tỷ lệ này là 1,4 lần
  • Nhóm các NH lớn : tử 1,5 đến 2 lần

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top