5 Bước quy trình tạo Video AI đang hot trên tiktok

1, Bước 1:

Tạo một hình ảnh với kích thước 1080 X1920 ( kích thước video đăng tiktok)

Có thể sử dụng công cụ canva: https://www.canva.com/design/DAFoR2gfgH4/OREjOfnhgMPk9wejPSYyTw/edit

2, Bước 2: Tạo âm thanh

3, Bước 3: Tạo video AI:

Sử dụng DID: https://www.d-id.com/

4, Bước 4: Tạo Sub tex: 

Sử dụng Cupcut: https://www.capcut.com/vi-vn/tools/online-video-editor

5, Publich

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top