7 Bước để giúp bạn lấy lại sự cân bằng trong giao dịch

Nếu bạn đang cảm thấy không an lòng thì xem “7 bước để lấy lại sự cân bằng này”

1.Tăng hay hạ bớt tỷ trọng, cho đến khi nào cảm thấy sự cân bằng, an lòng

2. Luôn giữ tinh thần lạc tích cực, hãy nghĩ theo cách này: Bởi vì nhờ tro bui từ cháy rừng thì sẽ giúp cho cây cỏ mọc…Cơ hội sẽ luôn rộng mở và chờ đợi phía trước. 3. Ngay lập tức phân tích xem mình đã đúng và sai ở đâu

4. Nâng cấp bản thân

5. Tìm kiếm và chờ đợi tín hiệu và điểm vào lệnh có vị thế tốt, dựa trên hệ thống giao dịch mà bạn tin tưởng

6, Nếu thành công hãy ăn mừng

7, Nếu chưa đúng, hãy kiểm tra lại từ bước 1.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top