8 chỉ tiêu tài chính chứng khoán nhà đầu tư cần biết để tránh mất tiền oan

Câu chuyên kể về 2 chị em nhà nọ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nổi tiếng quê làng. Một ngày nọ bằng vốn tự thân, và 80 triệu đồng tiền mặt, 2 chi em quyết định ra thành phố lập nghiệp mở công ty riêng. Bởi vì sẵn bản tính chăng hoa là thế mạnh của mình, 2 chị em quyết định thành lập một công ty chuyên về thức ăn cho chim.

Và sau 1 năm làm ăn vô cùng chịu khó thì cty của 2 chị em đến cuối năm, vì cố em có trình độ kế toán tốt hơn nên cô chị bèn nói ” Em ơi, không biết sau một năm làm nghề thì hai chị em mình đã làm được những gì rồi?

Cô em bèn nói “chị thử đoán xem nào” hi hi

Thế để em cho chị xem này:

Doanh thu tổng của chị em mình trong năm qua là : 200 triệu đó chị ạ

Giá vốn bán hàng của chị em mình vì là vốn tự có thế nên chỉ tốn chút nguyên liệu đầu vào đó là BaConsoi thôi : 10 triệu vnđ

Lợi nhuận gộp : 190 triệu

Lợi nhuận sau thuế: là 170 triệu

Tổng tài sản chị em mình bây giờ có là: 270 triệu rồi đó

Tổng nợ là: 20 triệu (Cái Ngọc cho vay đầu năm)

Vốn chủ sở hữu (vốn góp): 80 triệu

1, Chỉ số EPS

Đơn vị tính là (Nghìn đồng)

Là tỷ số

2, Chỉ số BV

Đơn vị tính là (Nghìn đồng)

3, Chỉ số P/E

Đơn vị tính là %

4, Chỉ số ROA (Return on assetts) là tỷ số được trả về của lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế) trên tài sản

Đơn vị tính là %

Lợi nhuận ròng cty TACC là : 170 triệu

Tổng tài sản là: 370 triệu

==> ROA = 170 / 370 * 100 = 45,95%

Điều này cho thấy TIẾNG NÓI CỦA DOANH NGHIỆP năng lực của doanh nghiệp.

5, Chỉ số ROE (Return on Equity) là tỷ suất lợi nhuận ròng (hay lợi nhuận sau thuế) trên vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính là %

Lợi nhuận sau thuế Cty TACC là: 170 triệu VNĐ

Vốn chủ sở hữu: 80 triệu

==> ROE = 170/80*100 = 210%

Điều này cho thấy rằng sự hiệu quả của doanh nghiệp, bạn bỏ 100 đồng và bạn thu về 210 đồng.

6, Chỉ số ROS (Return on Sales) là tỷ suất lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế) trên tổng doanh thu của doanh nghiệp

Đơn vị tính là %

Lợi nhuận ròng cty TACC là : 170 triệu

Doanh thu : 200 triệu

==> ROS = 170 / 200 * 100 = 85%

Điều này cho thấy sự hiệu quả trong quản lý của doanh nghiệp, ở cả quản trị doanh nghiệp, năng lực kinh doanh và giá vốn sản suất.

7, Chỉ số GOS (Gross on Sales) tỷ số lợi nhuận gộp trên doanh thu tổng

Đơn vị tính là %

Doanh thu tổng Cty TACC : 200 triệu

Lợi nhuận gộp là: 190 triệu

GOS = 190 / 200 *100 = 95%

Điều này phản ánh việc trong kinh doanh của doanh nghiệp bạn, các chi phí kinh doanh và chi phí giá vốn sản suất của bạn ra sao, và tỷ số GOS càng cao thì doanh nghiệp hoạt động càng hiệu quả

8, Chỉ số DAR Tỷ số nợ trên tổng tài sản

Đơn vị tính là %

Tỷ số nợ cty TACC = 20 triệu

Tổng tài sản: 370 triệu

==> DAR = 20/370*100 = 5,4%

Điều này cho thấy chỉ số DAR càng thấp thì cho thấy công ty có khả năng tự chủ tài chính rất cao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top