Basic Economics – Kinh tế học giản đơn


Kinh tế học là gì? Nền kinh tế là gì?

Nếu bạn đang cho rằng:

– Kinh tế học là môn học chuyên ngành? 

– Kinh tế học là một môn học khó hiểu?

–  Những chính sách về kinh tế từ đâu mà có, nó phục vụ cho ai và bạn có được hưởng lợi từ những điều này? 

– Người lao động sẽ muôn đời chỉ làm lao động và bị bốc lột bởi người giàu? 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top