Cách tính GDP của Việt Nam như thế nào?

GDP là gì? 

Gross Domestic Product là tổng sản phẩm quốc nội

Chúng bao gồm tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trog một quốc gia, kể cả hàng hóa và dịch vụ nước ngoài sản xuất tại quốc gia đó trong một năm

Cách tính GDP như thế nào?

GDP = C + I + G +Nx

C là Tổng chi tiêu (Consumption)

I là Tổng đầu tư (Investment)

G là Chi tiêu Chính PHủ (Government Spending)

Nx là xuất khẩu ròng (Net Exports)

Lợi ích của việc tính GDP ra sao?

GDP là thước đo sức khỏe nền kinh tế của một quốc ra phát triển ra sao?

Nếu GDP đang cao có phải là tất cả mọi người trong quốc gia đó đang làm việc rất tốt có phải không?

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top