Công thức 3D thành công trong bán hàng Dũng học từ Phạm Thành Long

Thay đổi hình ảnh tự thân (nhân dạng)

Tôi định nghĩa tôi là nhà kinh doanh và giao dịch chứng khoán triệu đô

Tôi là người đơn giản và tự do (mình thích mình làm)

Định nghĩa tôi là người thành  công, tôi là người chiến thắng trong trò chơi kinh doanh và giao dịch chứng khoán, kết hợp với quản trị cảm xúc…

Tôi là người quản trị cảm xúc tài ba

Tôi thu hút Khách hàng tiềm năng mỗi ngày.

2/3 khách hàng tiềm năng đến từ xin lời giới thiệu.

Liên tục, liên tục, liên tục giải quyết vấn đề của khách hàng.

Tôi giải quyết vấn đề của khách hàng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top