Đường cong lợi suất đảo ngược là gì?

Đường cong lợi suất đảo ngược là gì?

xuất hiện khi các công cụ nợ dài hạn có lợi suất thấp hơn các công cụ nợ ngắn hạn với cùng chất lượng tín dụng. Điều này có nghĩa là lãi suất cho khoản vay dài hạn thực sự thấp hơn so với lãi suất cho vay ngắn hạn.

 

Tác động của đường cong lợi suất đảo ngược là gì?

-Trong lịch sử, mỗi lần đảo ngược đường cong lợi suất tại Mỹ thường tiền trước một cuộc suy thoái. vì dụ lần đảo ngược cuộc suy thoái dotcom vào đầu thập niên 2000

-Nhà đầu tư rút tiền từ kênh cổ phiếu sang kênh an toàn là trái phiếu chính phủ, khiến cho thị trường chứng khoán ảnh hưởng chịu áp lực.

-Tác động đến ngân hàng: Ngân hàng kiếm lời từ chênh lệch giữa lãi suất mà họ trả cho nguồn vốn ngắn hạn và lãi suất mà họ thu từ cho vay dài hạn…Nếu lợi suất đỏa ngược, thì bien lợi nhuận của ngân hàng bị thu hẹp, điều này có thể hạn chế khả năng cho vay của họ và ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

-Lạm phát và chính sách tiền tệ:

-Giảm đầu tư: Doanh nghiệp lo ngại về tình hình kinh tế tương lai. Điều này có thể dẫn đến giảm lãi suất, giảm tuyển dụng và tăng tỷ lệ thất nghiệp.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top