Kinh doanh bắt đầu từ đâu?

Kinh Doanh bắt đầu từ đâu?

Nếu bạn không mang lại được lợi ích nào cho khách hàng thì không ai giúp được gì cho bạn

Khách hàng được lợi ích gì?

Để làm cho công việc kinh doanh phát triển

Có 3 việc để làm: MKT và sale,  sản phẩm , vận hành

Hình tròn là cốt lõi của công việc kinh doanh: Nói cho họ biết về điều đó thì đó là MKT

  • Khách hàng của bạn đang phải làm việc gì?
  • Họ đang trải qua những nỗi đâu gì?
  • Họ mong muốn đạt được sự sung sướng nào?

Bán hàng thì sao?: Nói cho họ biết sản phẩm của bạn, có thể giúp họ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào?

  • Bạn vẫn phải biết rõ sản phẩm của mình đang giúp khách hàng như thế nào, thì người sale mới có thể nói cho khách hàng biết điều đó.
  • Bạn mói có thể đào tạo người khác biết về điều đó để họ tìm kiếm khách hàng  cho bạn.

Thiết kế sản phẩm, hay lựa chọn sản phẩm của người khác để kinh doanh thì sao?

  • Bạn vẫn phải tìm được hình tròn của khách hàng để đi tìm sản phẩm mà giải quyết cái hình tròn đó.
  • Đi tìm những sản phẩm mà các nhà cung cấp khác không giải quyết được.

Hành động:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top