Nâng hạng thị trường chứng khoán và bài toán KRX

Nâng hạng lên thị trường chứng khoán Mới nổi chúng ta đã đi đến đoạn kết cuối năm 2023 đầu 2024.

Cụ thể bảng xếp hạng thị trường chứng khoán

Cấp độ 1: Thị trường cận biên (Frontier Market)

Cấp độ 2: Thị trường mới nổi (Emerging Market)

Cấp độ 3: Thị trường phát triển (Developed Market)

Chúng ta hiện tại đang ở cấp độ 1 thị trường cận biên

Vậy thị trường cận biên là gì?

là một phân khúc thị trường vốn dành cho các quốc gia đang phát triển với các thị trường vốn kém phát triển. Các thị trường này có thể có quy mô nhỏ, thành khoản thấp và rủi ro cao.

Các tổ chức xếp hạng nào trên thế giới Uy Tín trên thế giới

 • S&P Global
 • Morgan Stanly capital intenational MSCI
 • FTSE là tổ chức xếp hạng thuộc sở giao dịch chứng khoán London

CÁC YẾU TỐ XẾP HẠNG CỦA CÁC TỔ CHỨC

Tiêu chí Tiệm cận Mới nổi Phát triển
A. Phát triển kinh tế

Tính bền vững của phát triển kinh tế

 

Không yêu cầu

 

Không yêu cầu

GNI/ đầu người vượt ngưỡng thu nhập cao 3 năm của Word Bank
B. Quy mô và thanh khoản

 • Số lượng doanh nghiệp đáp ứng Standard index
 • Vốn hóa thị trường
 • Vốn hóa Freeloat
 • Thanh khoản
2

 

630 triệu Usd

 

 

49 triệu đô

2,5% ATVR

3

 

1260 triệu USD

 

 

630 triệu USD

15% ATVR

5

 

2519 triệu USD

 

 

1260 triệu USD

20% ATVR

C, Tiêu chí khả năng tiếp cận thị trường

 • Độ mở với NĐTNN
 • Sự dễ dàng cho dòng chảy của vốn
 • Tính hiệu quả của cơ chế hoạt động thị tường
 • Mức độ khả dụng của các công cụ tài chính
 • Tính ổn định của định chế thị trường
 

 

Một vài

Một phần

 

Khiêm tốn

 

 

Cao

 

Khiêm tốn

 

 

Cao

Cao

 

TỐt

 

 

Cao

 

Khiêm tốn

 

 

Rất cao

Rất cao

 

Rất cao

 

 

Không giới hạn

 

Rất cao

 

Những Vấn đề chính cần giải quyết đó chính là

1, Độ mở với NĐT nước ngoài:

A. Yêu cầu về tiêu chuẩn đối với NĐT                 ++   Đạt

      B. Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN                                 -/? Chưa đạt

      C. Hạn chế sở huux của NĐTNN                          -/? Chưa đạt

      D. Quyền bình đẳng của các NĐTNN                    -/?  Chưa đạt

2, Sự dễ dàng của dòng chảy vốn

A. Mức độ hạn chế dòng chảy của vốn                    ++

      B. Mức độ tự do trên thị trường ngoại hối                -/? Chưa đạt

3, Tính hiệu của của cơ chế hoạt động của thị trường

A. Việc đang ký của nhà đầu tư và thiết lập tài khoản

B, Những quy định về thị trường

      C, Luồng thông tin                                          -/? Chưa đạt

              C1, Hệ thống thanh toán bù trừ               -/? Chưa đạt

C2, Hệ thống lưu ký

C3, Hệ thống đăng ký

C4, Giao dịch

              C5, Khả năng chuyển đổi                          -/? Chưa đạt

              C6, Vay ký quỹ                                          -/? Chưa đạt

              C7, Bán khống                                            -/? Chưa đạt

PHÁP LÝ VÀ HỆ THỐNG THANH TOÁN.

Về Pháp lý:

 • Tỷ lệ sử hữu của NĐTNN Thì
 • Thị trường ngoại hối

Về hệ thống thanh toán : Chúng ta đã mua hệ thống KRX của Hàn Quốc từ khoảng 15 năm và sẽ hoàn thành bàn giao vào năm cuối năm 2023

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top