Nghĩ lớn để thành công

Cách làm.

1,Đặt mục tiêu rồi thêm 1 số 0 đằng sau (tức là x10)

2,Kế hoạch hành động lớn.

Hành động mạnh mẽ và phi thường.

3, Bắt đầu chuỗi hành động liên tục (hành động nhỏ)

4 sai lầm trong việc nghĩ lớn

1, đánh giá mục tiêu lớn hơn bản thân

2, Hành động ít quyết liệt hơn khả năng của mình

3, Gắn mình với những niềm tin hạn chế.

4, Không học tập liên tục để phát triển đi lên.

Sai lầm về những Hạn chế (không giới hạn)

1, Môi trường tác động (ví dụ như ta là đàn ông chỉ phục vụ đàn ông)

2, Hạn chế về mặt không gian (ta ở quận 1 ta chỉ bán cho quận 1)

3, không để bị hạn chế bới các yếu tố môi trường

4, Thường xuyên họp tập để mở rộng lĩnh vực

5, Tạo ra động lực lớn để theo đuổi mục tiêu.

6, Thay đổi bạn bè cùng chơi, nhóm bạn (bạn là trung bình của 5 người bạn thường gặp).

7, Thường xuyên cổ vũ cho những ý tưởng lớn lao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top