Quy trình kịch bản Video

Phần 1: Cấu Chúc

B1: [đối tượng] là gì? và lợi ích

B2: Tại sao? nó hữu ích

B3: Cách sử dụng

  • Để sử dụng [đối tượng] cần làm gì
  • Cách dùng [đối tượng]

B4: Chứng minh lợi ích mà [đối tượng] lại (show ra)

B5: Kết quả

Phần 2: Diễn dải và ví dụ

Bước 1: Đối tượng là gì?

Ví dụ:  Volume Profie là một trong những công cụ HỮU ÍCH và bá đạo nhất mà mình từng biết………. (tính chất)

Bước 2: Tại sao?

Vì nó giúp mình xác nhận được vùng kháng cự khiến giá đảo chiều trong vùng giá side way

Bước 3: Cách sử dụng

  • Để sử dụng nó bạn……nhìn vào bên trái của tradingvew, sau đó bấm chuột phải vào chọn cái …(Cuối cùng) Volume Profie
  • Cách dùng cũng đơn giản: Bạn chỉ cần nối từ đầu sóng đến cuối sóng như thế này….thì nó sẽ hiện ra

Bước 4: Chứng minh lợi ích nó mang lại (show ra)?

  • Cái đường màu đỏ này cho chúng ta biết tại đây có khối lượng giao dịch cao nhất. Suy ra đây là một vùng có dấu hiệu đảo chiều rất cao…
  • Hành động của chúng ta là đánh dấu nó lại: Để vào lệnh và hỗ trợ việc để stop loss

 

Bước 5: Kết quả là:

Giá đi chạm vào đường màu đỏ vùng có khối lượng lơn nhất, giá phản ứng mạnh và sau đó nó tăng trở lại…

 

Vì sự thành công của bạn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top