Quy trình viết Email Marketing

Chương 1: Cấu Chúc Chiến Dịch

B1: Purpose & Target Audience (Mục đích và đội tượng khách hàng mục tiêu)

B2: Những niềm tin sai lệch của khách hàng (nỗi đau của khách hàng)

 • Không có bất cứ hiểu biết gì về quá trình trao đổi chất
 • Tin tưởng mù quáng vào những sản phẩm gắn măc “healthy”
 • Tin là ý chí của bản thân có thể giúp họ giảm cân
 • Chưa có bất cứ sản phẩm nào để lựa chọn
 • Biết đến CarboFix rồi nhưng chưa đủ niềm tin
 • ………………..
 • ……………………….

B3: Chữa lành những vết thương và niềm tin sai lệch đó qua những email

Email 1: Làm cho họ nhân thức được sự nguy hiểm của quá trình trao đổi chất chậm

 • Gửi cho ai: Toàn bộ danh sách
 • Thời điểm gửi : Hôm nay 27 , email hàng ngày
 • Điểm quan trọng:

Email 2:

 • Gửi cho ai: Toàn bộ danh sách
 • Thời điểm gửi : Hôm nay 28, email hàng ngày
 • Điểm quan trọng:

Email3:

 • Gửi cho ai: Toàn bộ danh sách
 • Thời điểm gửi : Hôm nay ,email hàng ngày
 • Điểm quan trọng:

Email 4:

 • Gửi cho ai: Toàn bộ danh sách
 • Thời điểm gửi : Hôm nay 28, email hàng ngày
 • Điểm quan trọng:

Email5:

 • Gửi cho ai: Toàn bộ danh sách
 • Thời điểm gửi : Hôm nay , email hàng ngày
 • Điểm quan trọng:

Email 6:

 • Gửi cho ai: Toàn bộ danh sách
 • Thời điểm gửi : Hôm nay 28, email hàng ngày
 • Điểm quan trọng:

Email7:

 • Gửi cho ai: Toàn bộ danh sách
 • Thời điểm gửi : Hôm nay , email hàng ngày
 • Điểm quan trọng:

Chương 1: Email Campaign (nội dung chiến dịch cụ thể chi tiết)

Email 1:

Email 2:

Email 3:

Email 4:

Email 2:

Email 3:

Email 4:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top