Quy Trình Xây Dựng Video ngắn dạng chữ

Bước 1: Chuẩn bị

  • CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN LÀM LÀ GÌ? PHỤC VỤ AI?

Cụ thể với những video về Truyền động lực và cuộc sống để phục vụ những đối tượng tích cực.

Hay những video về Đầu Tư tài chính, các chủ đề liên quan đến tài chính.

  • Chuẩn bị Tiêu Đề: Bằng cách sử dụng các trợ lý ảo như Chat GPT hay một vài các công cụ hỗ trợ khác,
  • Chuẩn bị: Công cụ để thiết lập giọng nói AI Như sử dụng Dragon Speak
  • Chuẩn bị công cụ để chỉnh Edit video: bao gồm Capcut, hay Abobe Primerer
  • Mục tiêu bạn định làm là bao nhiêu cụ thể và thời gian hoàn thành. CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN LÀM ?

Bước 2: Chiến lược cụ thể ra sao?

Bước 3: Hành động như thế nào? và đo lường chúng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top