ROE trong chứng khoán là gì?

ROE là gì?

ROE là viết tắt của Return on Equity, có nghĩa là lợi nhuận trên vốn hoặc lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Cách tính ROE như thế nào?

ROE = Số lợi nhuận sau thuế (Earnings) / vốn chủ sở hữu (Equity)  * 100%

Ý nghĩa của ROE như thế nào? 

Phản ánh rằng nếu như cứ 100 đồng bạn góp vốn vào công ty thức ăn cho Chim thì bạn nhận về được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Ví dụ: Công ty D nọ chuyên kinh doanh buốn bán thức ăn cho chim. gồm có 2 em Dung và Huyền mỗi em góp vốn là 40 triệu, sau đó 2 em có vay thêm bên ngoài của một chị gái nữa là 20 triệu tổng là 100 triệu. Sau 1 năm công ty làm ăn phát tài lộc đã thu về khoản lợi nhuận là 80 triệu sau khi trừ đi thuế. Vậy tỷ lệ ROE sẽ phản ánh rằng, 2 em đã bỏ 80 triệu và thu về 80 triệu lợi nhuận tỷ suất là 100%. đó chính là ROE.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top