Sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán PDF

“Làm Giàu Từ Chứng Khoán” của William J. O’Neil là một cuốn sách kinh điển về đầu tư chứng khoán, mang lại những chiến lược và nguyên tắc quan trọng để đạt được thành công trong thị trường chứng khoán. Đây là một tóm tắt tổng quan:

1. Làm Giàu Từ Chứng Khoán là gì?

Cuốn sách này tập trung vào việc áp dụng phương pháp “CAN SLIM” – một phương pháp đầu tư tăng trưởng sử dụng các yếu tố cơ bản và kỹ thuật để chọn lọc cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

2. Tại sao cần nó? Làm Giàu Từ Chứng Khoán

Sách cung cấp một cách tiếp cận cụ thể và hệ thống để nhà đầu tư có thể sử dụng để tìm kiếm và đánh giá các cổ phiếu tiềm năng với khả năng tăng trưởng cao.

3. Dùng Làm Giàu Từ Chứng Khoán thế nào?

C: C là Current Earnings (Lợi nhuận hiện tại) – Tìm kiếm các công ty với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đột phá.

A: A là Annual Earnings (Lợi nhuận hàng năm) – Tìm kiếm các công ty có lợi nhuận tăng trưởng hàng năm ở mức cao.

N: N là New Product or Service (Sản phẩm hoặc dịch vụ mới) – Các công ty có sản phẩm/dịch vụ mới tiềm năng tạo ra doanh số bán hàng lớn.

S: S là Supply and Demand (Cung cầu) – Theo dõi mức độ cung cầu của cổ phiếu.

L: Là Leader or Laggard (Lãnh đạo hoặc kém cỏi) – Tìm kiếm các công ty lãnh đạo trong ngành của họ.

I: I là Institutional Sponsorship (Nhà đầu tư tổ chức) – Quan sát sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức.

M: M là Market Direction (Hướng thị trường) – Đánh giá hướng thị trường để xác định thời điểm thích hợp cho việc mua bán.

4. Ví dụ minh họa:

Sử dụng các số liệu tài chính để đánh giá sức mạnh của doanh nghiệp.

Theo dõi đà tăng giá của cổ phiếu và xác định mô hình cơ bản.

Điểm ra những công ty có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai gần.

Cuốn sách này cung cấp một cách tiếp cận cụ thể và có hệ thống, giúp nhà đầu tư xác định và đầu tư vào các cổ phiếu có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này yêu cầu sự kiên nhẫn và kiến thức cụ thể về thị trường chứng khoán.

 

Tải Sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán PDF tại đây:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top