Tại sao Ceo Phát hành thêm cổ phiếu khiến nhiều nhà đầu tư điêu đứng?

Cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 Cổ phiếu Ceo đã tụt từ 26.500 Đ/ CP xuống mức giá 20.800 Đ/CP hạ thấp 22.5% giá trị cổ phiếu.

Việc này có thể được cho là nguyên do vào cuối tháng 6 Tập đoàn này đã phát hành thêm 5,14 triêu Cổ phiếu với giá 10.000 Đ đây là loại cổ phiếu phát hành dưới dạng ESOP.

Vậy công thức tính cổ phiếu sau khi pha loãng như thế nào?

Khi công ty phát hành thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu trên thị trường tăng lên, dẫn đến sự thay đổi về cung và cầu trên thị trường cổ phiếu. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu và giá trị thị trường của công ty.

Để tính giá trị cổ phiếu sau khi pha loãng, ta sử dụng công thức:

Giá trị cổ phiếu sau khi pha loãng = (Tổng giá trị thị trường của công ty trước khi PL + số tiền huy động được từ việc phát hành thêm cổ phiếu) / Số lượng cổ phiếu trước khi pha loãng + số lượng cổ phiếu mới được phát hành).

Ví dụ : Công ty ABD:

tổng giá trị thị trường trước khi pha loãng là : 100.000.000 USD

Số cổ phiếu là: 10.000.000 cổ phiếu

Số cổ phiếu phát hành thêm là: 2.000.000 cổ phiếu

Số tiền huy động được là: 20.000.000

==> Giá trị cổ phiếu ABC sau khi pha loãng = (100 triệu đô la + 20 triệu đô la) / (10 triệu cổ phiếu + 2 triệu CP) = 9,09 đô la.

Công thức 2:

P’ = (P-C+P1

Vậy lý do tại sao Giá Cổ Phiếu lại giảm giá nhiều vậy sau khi phát hành pha loãng cổ phiêu thì giá cổ phiếu giảm mạnh vậy.

Tại vì khi phát hành thêm cổ phiếu ở mức giá trị thấp hơn khoảng 2,5 lần thì những cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu cần có thời gian để chấp nhận một mức giá mới.

Và việc phát hành thêm cổ phiếu với mục đích tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh, cũng như là tăng tỷ lệ đòn bẩy tài chính của một công ty, giúp công ty tăng trưởng hơn.

Vậy mục đich là mục đích tăng trưởng, vậy công ty đó sẽ tăng trưởng không?

Quay trở lại với việc tại sao giá lại giảm: Bởi vì do các cổ đông đang hoang mang với việc nhiều người sở hữu cố phiếu của công ty CEO với giá 10.000 Đ thế nên sảy ra việc cần thời gian để cân bằng lại giá.

Tại sao cổ phiếu CEO rớt giá 25% tháng 7 năm 2023

Trong lịch sử có những vụ phát hành thêm cổ phiếu nào khiến giá giảm mạnh không?

Tại Việt Nam có nhiều công ty đã phát hành thêm cổ phiếu để pha loãng cổ phiếu với mục đích gia tăng vốn điều lệ công ty

  • Vingroup (VIC) Năm 2019 đã phát hành Tổng thêm hơn 84 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 26,4 nghìn tỷ đồng lên 33 nghìn tỷ đồng. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành công ty tăng từ 2.64 tỷ cổ phiếu lên 2,72 Tỷ cổ phiếu. (H1)

Link Ban Báo cáo phát hành cổ phiếu hoàn đổi 2019 : xem thêm

Biểu đồ sau khi VIC phát hành thêm 84 triệu cổ phiếu 2019
  • Masan Group (MSN): Năm 2019, Masan Group đã phát hành hơn 121 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 11,5 nghìn Tỷ lên 13,6 nghìn tỷ đồng. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty tăng từ 1,15 tỷ cổ phiếu lên 1,27 tỷ CP (H2)
Biểu đồ sau khi MSN phát hành thêm hơn 121 triệu cổ phiếu 2019
  • PetroVietNam Gas( GAS): Năm 2018 đã phát hành hơn 600 triệu CP để tăng vốn điều lệ từ 31,6 nghìn tỷ lên 37,6 nghìn tỷ đồng Tổng số lượng CP lưu hành của công ty tưng từ 3,16 tỷ cổ phiếu lên 3,76 Tỷ CP (H3)
Biểu đồ sau khi GAS phát hành thêm hơn 600 triệu CP năm 2018
  • Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Năm 2012 Đã phát hành hơn 144 triệu CP để tăng vốn từ 7,2 nghìn tỷ đồng lên 8.64 nghìn tỷ đồng. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty tăng từ 720 triệu CP lên 864 triệu CP. (H4)

Biểu đồ sau khi HAG phát hành thêm 144 triệu cổ phiếu năm 2012

Nhà đầu tư cần làm những gì để đối phó với việc phát hành cổ p hiếu này?

  • Việc điều chỉnh này diễn ra trong thời gian không lâu
  • Giá sẽ được cân bằng trở lại (thời điểm phát hành thêm cổ phiếu) về mốc nhà đầu tư đã nắm giữ – Thường là như vậy
  • Do không phải là lý do kết quả kinh doanh yếu kém, hay các tác động của kinh tế, Thế nên bạn biết cổ phiếu giá trị theo kết quả kinh doanh nên bạn không quá lo lắng. Hãy tin tưởng ở doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp nào phát hành thêm cổ phiếu thì đều với mục đích tăng vốn điều lệ và mở rộng kinh doanh, thế nên đều là trong những giai đoạn quan trọng để phát triển công ty.

TÓM LẠI: KHI BẠN ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VÀ LÀ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY, BẠN HÃY BÁM SÁT SAO CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐÓ. LIÊN TỤC ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CÁC BÁO CÁO HÀNG QUÝ VÀ CẬP NHẬT LIÊN TỤC CÁC THÔNG TIN VỀ CÔNG TY…

TẬP TRUNG ĐẦU TƯ VÀO MỘT CÔNG TY VÀ NẮM GIỮ CHÚNG LÂU DÀI. HÃY ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY TUYỆT VỜI VỚI MỨC GIÁ CAO

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top