Thông Tư 06 và 4 Không ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường bđs

Không được cho vay để gửi tiền:

NHNN cho rằng, bản chất của tiền gửi tiết kiệm và giao dịch chứng minh tài chính của Khách hàng phải hình thành từ chính nguồn tiền của khách hàng, không phải là tiền đi vay. Theo đó, thông tư 06 bổ sung quy định tổ chức tín dụng (TCTD) không được cho vay vốn để gửi tiền nhằm đảm bảo kiểm soát sử dụng vốn vay đúng mục đích và kiểm soát rủi ro khoản vay cũng như đảm bảo phủ hợp với bản chất của tiền gửi tiết kiệm, bản chất giao dịch chứng minh tài chính.

Không được cho vay để thanh toán tiền mua cổ phần của doanh nghiệp chưa niêm yết.

NHNN không cho phép TCTD cho vay để thanh toán tiền góp vốn mua, nhận chuyển nhường phần vốn góp của các tông ty TNHH, công ty hợp danh, góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần, của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Không được cho vay để góp vốn theo hợp đồng không đủ điều kiện

Thông tư 06 quy định các TCTD không được cho vay để thanh toàn tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

Đối với các dự án đầu tư đủ điều kiện, đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật, TCTD có thể xem xét cho khách hàng vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định.

Không được cho vay để bù đắp tài chính

Theo quy định của thông tư 06, cho vay bù đắp tài chính là việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để bù đắp các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khác hàng, vốn vay từ cá nhân, tổ chức nhằm thực hiện phương án, dự án hoạt động kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ nhu cầu đời sống.

NHNN cho rằng, việc cho khách hàng vay để bù đắp tài chính tiềm ẩn rủi ro về việc sử dụng vốn vay do đó khó đánh giá sự phù hợp nhu cầu vay vốn và giá trị tài chính khách hàng đã mượn tính xác thực của các giao dịch.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top