Thuế quan Phổ Cập GSP là gì?

Hệ thống miễn thuế phổ cập GSP là gì?

Hệ thống uu đãi thuế quan phổ cập hay gọi tắt là GSP (Generalized system of Preferences) là hệ thống ưu đãi thuế quan được các nước giàu hay còn gọi là các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển và các nước kém phát triển (nước hưởng thụ) hưởng ưu đãi về miễn hoặc giảm thuế

Tại sao GSP có những gì mà các nước hưởng thụ như Việt Nam lại mong muốn?

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top