Tổng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh trở lại, đạt gần 9 tỷ USD

Theo cục đầu tư nước ngoài, có 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 65,2% về số dự án và tăng 11,1% về số vốn so với cùng kỳ năng trước.

Tổng vốn FDI vào VIệt Nam tăng mạnh trở lại, đạt gần 9 tỷ USD.

Tổng vốn FDI vào VIệt Nam tăng mạnh trở lại, đạt gần 9 tỷ USD.

Cục đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch và Đầu tư, cho biết tính đến 20/4, tổng vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) vào Việt Nam đạt gần 8,9 tỷ USD.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư mới đã tăng mạnh trở lại sau 3 tháng đầu năm giảm nhẹ.

Cụ thể, có 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 65,2@ về số dự án và tăng 11,1% về số vốn so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đố, có 386 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với vốn đầu tư tăng thêm đạt 1,66 tỷ USDS tăng 19,5% về số dự án và giảm 68,6^ về số vốn so với cùng kỳ.

Mặc dù, vốn điều chỉnh vẫn giảm so với cùng kỳ, nhưng số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng tăng mạnh hơn, khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu.

Cũng theo cục đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến này, có 1.044 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị góp đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 1,8% về số lượng và tăng hơn 70% vê fsoos vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà đầu tư FDI đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư đạt hơn 5 tỷ usds, chiếm gân 58% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành tài chính, ngân hàng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, chiếm hơn 17% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với số vốn đăng ký gần 972 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm, có 77 quốc gia vùng lãnh thổ có đâu tư vào Việt Nam, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ 2 với gần 2 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 752 triệu USD.

Xét theo địa bàn, Hà Nội dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư FDI đăng ký hơn 1,1 tỷ USD. Bắc Gian xếp thứ hai với hơn 1 tỷ usd, tiếp theo lần lượt là TP Hồ CHí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Lãnh đạo Cục đầu tư nước ngoài nhận định, tốc độ tăng dự án mới lớn hơn nhiều so với tổng vốn đầu tư trong tháng 4 cho thấy, các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam thông qua triển khai các quyết định đầu tư mới.

Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy các tập đoàn lớn đang cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam trong bối cảnh tác động mạnh của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm 70% số dự án mới, song tổng vốn đầu tư chỉ chiếm gần 2,2% tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong tháng 4.

Cục đầu tư nước ngoài cho biêt, xuất khẩu của khu vực FDI tuy giảm song vẫn bù đắp được phần nhập siêu gần 8,3 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước và giúp cả nước xuất siêu khoản 5,2 tỷ USD trong các tháng đầu năm.

Vietnamplus

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top