Top 10 nhưng cổ hiếu ngành thiết bị điện tốt nhất năm 2023 bảng xếp hạng

Trên sàn giao dịch chứng khoán hiện nay có bao nhiêu mã cổ phiếu ngành thiết bị điện, và đứng đầu có GEX, MBG,RAL,SAM,THI… Là những công ty có số lượng cố phiếu và khối lượng giao dịch dẫn đầu, trong đó

Đứng đầu là công ty cổ phầ tập đoàn GELEX (HOSE) .

Giá mỗi cổ phiếu của GEX là 12,65 nghìn đồng vào phiên giao dịch ngày 26 tháng 4 năm 2023. Tăng nhẹ so với đầu năm.

Với khối lượng cổ phiếu đang niêm yết là 851,495,793 triệu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì vốn hòa thị trường tương đương với khoảng hơn 10,728 tỷ đồng.

SAM (HOSE) Công ty cổ phần SAM Holdings

Giá mỗi cổ phiếu của SAM ở thời điểm ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 5,88 nghìn đồng mỗi cổ phần, giảm nhẹ so với đầu năm 2023

Với khối lượng cổ phiếu giao dịch là 379,960,971 cổ phiếu, và vốn hóa thị trường vào khoảng 2,234 tỷ đồng.

RAL Công tỷ cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (HOSE)

Giá cổ phiếu giao dịch của RAL ở thời điểm ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 96 nghìn đồng mỗi cổ phần, tăng khoảng 22% so với thời điểm đầu năm.

Với khối lượng cổ phiếu đang niêm yết là: 22,947,419 cổ phiếu, Vốn hóa thị trường đạt 2,163 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của RAL là 182,486 tỷ đồng giảm so với quý 4 năm 2023 là 209,506 tỷ đồng

THI Công ty cổ phần thiết bị điện (HOSE)

Giá cổ phiếu ở thời điểm cuối tháng 4 năm 2023 là 24,75 nghìn đồng mỗi cổ phần, tăng nhẹ so với đầu năm 2023.

Với khối lượng cổ phiếu đang giao dịch là 48,800.000 cổ phiếu, vốn hòa thị trường đạt 1207 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1,107 tỷ đồng giảm 94% so với quý 4 năm 2022 là 16,184 tỷ đồng.

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top