6 Bước tạo nên hệ thống nhận Ebook hiệu quả

Bước 1:  Xây dựng video marketing

Bước 2: Tải xuống:

Cái này có thể sử dụng Google form để lấy thông tin khác hàng

Hoặc có thể tạo trang thông tin trên wordpress

Bước 3: Trang cảm ơn Thank you

 

 

Bước 4: Xác nhận tải xuống

Bước 5: Vượt ải thành công

Bước 6: Đã xong

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top