Các sai lầm của nhà giao dịch trong thị trường Uptrend

Nhảy nhót quá nhiều, dẫn đến không hiệu quả, giá vốn tăng cao

Bán quá sớm, khi vừa lãi chút đã lại bán ngay

Theo dõi bảng điện suốt ngày ảnh hưởng tới tâm lý và công việc

Bán những cổ phiếu khỏe, giữa và mua thêm những cổ phiếu yếu.

Đoán đỉnh, đoán mốc nọ mốc kia rồi liên tục mất hàng, mua lại giá cao

Quá dàn trải tỏng danh mục đầu tư

Lúc đầu đánh nhỏ, lúc sau gộp vốn lớn đánh (không quản trị được rủi ro)

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top