CASA LÀ GÌ? VÀ CÔNG THỨC TÍNH CASA NHƯ THẾ NÀO?

CA SA LÀ GÌ?

TRUY CẬP BẢNG TÍNH CASA TỰ ĐỘNG TẠI ĐÂY

Là viết tắt của Current Account Saving Account.

Đây có thể được hiểu là khoản tiền gửi không có kỳ hạn cố định. và mức huy động lại suất đầu vào gần như bằng không.

Ý nghĩa thể hiện ngân hàng đó có chất lượng dịch vụ và công nghê tốt hay không? có hệ thống thanh toán Pay ra sao?

 

CÔNG THỨC TÍNH CASA NHƯ THẾ NÀO?

Tỷ lệ CASA = Huy động không kỳ hạn / Tổng nguồn vốn huy động

  • Huy động không kỳ hạn = Tiền gửi không kỳ hạn + Ký quỹ

  • Tổng nguồn vốn huy động = Tổng tiền gừi + phát hành giấy tờ có giá)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top