[Nhà đầu tư tài chính triệu đô]#2: 10 Triết lý vô giá của Warren Buffett

10 Triết lý vô giá của Warren Buffett trong đầu tư tài chính

10 Triết lý đầu tư tài chính của Warren Buffett

Triết lý 1:

Luật số 1: Không bao giờ để mất tiền

Luậ số 2: Đừng bao giờ quên luật số 1

Triết lý 2:

Giá là những gì bạn trả. Giá trị là những gì bạn nhận được.

Triết lý 3:

Việc mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý hơn là mua một công ty hợp lý với giá tuyệt vời

Triết lý 4:

Rủi ro đến từ việc bạn không biết bạn đang làm gì

Triết lý 5:

Thời gian nắm giữ ưa thích nhất là mãi mãi

Triết lý 6:

Thị trường là công cụ để chuyển tiền từ người nóng vội sang người kiên nhẫn.

Triết lý 7:

Không cần phải làm những điều phi thường để đạt được những kết quả phi thường

Triết lý 8:

Trong thế giới kinh doanh gương chiếu hậu luôn sáng hơn gương kính chắn gió

Triết lý 9:

Tốt hơn là tụ tập với những người giỏi hơn bạn. Chọn những người bạn có hành vi tốt hơn bạn và bạn sẽ dần theo hương đó.

Triết lý 10:

Tôi sẽ nói cho bạn biết cách để trở nên giàu có, Đóng cửa lại. Sợ hãi khi người khác tham lam. Tham lam khi người khác sợ hãi.

#1986investor
#ngoduytiendung
#1986investorgoldclub
#1986investor

Xem thêm những bài viết liên quan đến thành công của bạn tại đây 👉🏻https://dung.com.vn/blog

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top