Quy Trình xây dựng Video Short bằng hình ảnh sử dụng công cụ đơn giản nhất.

1, Bước 1: Chuẩn bị

Chuẩn bị Dữ liệu:

 • Ảnh : 1080 X1920 bao gồm ảnh Chính là nhà đầu tư kèm với logo Dung investor
 • Text : Đoạn Text khoàng < 1200 Ký tự (Bạn có thể kiểm tra bằng Hàm =LEN(). Kiểm tra lại chính tả toàn bộ đoạn text thông qua google sheet.
 • Audio: Bao gồm (Nhạc Victory và đoạn audio từ Giọng nói AI)

Chuẩn bị công cụ hỗ trợ

 • Sử dụng công cụ tạo ảnh : Có thể sử dụng Canva

Sử dụng : Tiktok Video

Thiết lập kiểm tra định dạng : 1080×1920

Thiết lập hình ảnh bằng AI nếu muốn: ==> Text to image

 • Công cụ hỗ trợ Tạo gióng nói AI: có thể xử dụng Dragon Speak

Sao chép đoạn Text bạn cần vào Công cụ Dragon Speak, Để chế độ giọng nói miền bắc, và lựa chọn tốc độ 1,2 và xuất file

==> Tìm kiếm đến thư mục audio và coppy về Thư mục Audi Dữ liệu

 •  Sử dụng công cụ Edit video: Có thể sử dụng Capcut

Import Toàn bộ dữ liệu đã chuẩn bị cần thiết cho 1 video vào

Chuẩn bị sẵn Effects Confeti 2

 

 

2, Bước 2

 • Đưa toàn bộ các dữ liêu cần thiết vào
 • Thêm Text Autocaption vào để tự động dịch từ giọng nói qua tex (cài đặt chế độ text là tạp chí) Chữ lựa chon chữ đen nền màu vàng
 • Chỉnh sửa phong chữ cho vừa màn hình với khung 30% từ dưới lên.
 • Để tăng tốc dựng video: Bạn Giữ nhạc Victory tiến tới cho audio (bản ghi âm IA) + rồi đến cho hình ảnh + logo + Effect ==> Kéo chỉnh toàn bộ sao cho phù hợp với (bản ghi âm AI) + Chỉnh logo +  Chạy để kiểm tra video rồi cuối cùng là cài đặt chế độ text Auto caption…
 • Cài đặt

Bước 3: Kiểm tra lại toàn bộ video (tổng duyệt nội dung)

4, Tiền hành xuất file video về Thư mục Media của PC:

5, Tiền hành đăng video lên đa nền tảng

 • TikTok
 • Youtube Short
 • Google Rells

LƯU Ý: KHÔNG THỂ THIẾU LOGO

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top