3 tầng Tư duy để bán hàng thành công

Tam giác : Tư Duy – Kiến Thức – Hành Động

Tư Duy : Quyết định 80% chiến thắng bởi tâm lý

1, Môi trường xung quanh chúng ta (dưới cùng)  When? khi nào

2, Câu hỏi liên quan tới hành vi (what) cái gì

3, Khả năng, năng lực (How?) làm thế nào?

4, Niềm tin và giá trị (những gì chúng ta cho là đúng sai) (Why?) tại sao

5, Nhân dạng (Who?) họ là ai?, anh ấy cô ấy là ai?

6, Sứ mệnh (cao nhất) (Who else?) tôi phục vụ ai?

Ở đây không có thông minh hơn hay kém thông minh hơn, mà chỉ là ở năng lực nhận thức khác nhau

-Với tầng dưới cùng 1,2 là tầng lớp nhận thức thấp

-Với tầng giữa 3,4 là tầng lớp bậc trung

-Với tầng Cao nhất 5,6: Là những nhà doanh nghiệp thành công.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top