ROS trong chứng khoán là gì?

ROS là gì?

Chỉ số ROS là viết tắt của Ruturn on Sales. Tức là tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thủ. Nó phản ánh nếu doanh nghiệp thu được 100 đồng doanh thu thì có được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Cách tính ROS

ROS = Số lợi nhuận sau thuế (Earnings) / Doanh thu * 100%

Ý nghĩa của ROS thế nào trong doanh nghiệp mà nhà đầu tư cần biết

VÍ dụ vẫn là công thu chuyên kinh doanh thức ăn cho chim đó. Nhưng năm thứ 2 công ty làm ăn không tốt. Khi này công ty chỉ kiếm được 50 triệu đồng là khoản thu sau thuế. Và số tiền doanh thu từ bán hàng được hẳn 100 triệu nhưng do chi phí phát sinh quá nhiều nên lợi nhuận chỉ cón là 50 triệu. Vậy khi này tỷ sổ ROS = 50%. (Ví dụ lợi nhuận sau thuế là 80 triệu thì tỷ số ROS = 80 /100 * 100 = 80%).

==> Điều này phản ánh rất rõ về việc chi phí kinh doanh cũng như các chi phí khác liên quan, để lãnh đạo công ty có những giải pháp can thiệp, cũng như nhà đầu tư có thể nắm được các khoản chi phí vốn và chi phí hàng bán + chi phí sản xuất và các chi phí đẩy ra sao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top